ซีอีเมคเอ็นจิเนียริ่ง รับงานFabricationระยอง
ซีอีเมคเอ็นจิเนียริ่ง รับงานFabricationระยอง
ซี.อี.เมค รับงานสร้างเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม ระยอง

รับงาน Fabrication ระยอง

37/35 ม.5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง 21180

C.E.MECH ENGINEERING CO., LTD.

โรงงานแฟบเหล็ก ระยอง

รับงานด่วน...!!

งานแฟบริเคชั่น พร้อมติดตั้ง และงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

ในงานอุตสาหกรรมการผลิต

งานซ่อมบำรุงท่ออุตสาหกรรม

บริการของ

บริษัท ซี.อี.เมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

การรับงาน ผู้ว่าจ้างควรมีเอกสาร BOQ วัสดุที่ใช้แนบมาเพื่อให้ทางเราง่ายในการประเมินราคาค่าจัดจ้าง พร้อมข้อมูลการทำงานที่ชัดเจนมากพอ

ติดต่อโรงแฟบเหล็กระยอง

ติดต่อ คุณธุวานนท์ วงตรี (Engineer)

โทร. 063-895-5689


ติดต่อ โรงงานแฟบระยอง

ติดต่อ คุณอภิชาติ สมศรี

ผจก.โรงงานแฟบเหล็ก ระยอง

โทร. 098-642-3915

(Sale Engineer Manager)


 

ติดต่อ: บริษัท ซี.อี.เมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ออฟฟิศ โทร. 02-706-6101

ฝ่ายบัญชี: 092-541-6542

ฝ่ายจัดซื้อ: 098-916-4539

 

โรงแฟบเหล็ก ระยอง รับสร้างงานทางวิศวกรรม และผลิตอุปกรณ์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร OEM ให้กับบริษัท โรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีพื้นที่โรงงานขนาดใหญ่ รองรับการสร้างงานแฟบเหล็ก, งานแฟบท่ออุตสาหกรรม, แฟบโลหะ งานเชื่อมประกอบชิ้นส่วนขนาดใหญ่ได้ถึง 67เมตร พร้อมช่างฝีมือคุณภาพ และเครื่องจักรที่ทันสมัยเหมาะสมแก่การสร้างผลงานได้เต็มพื้นที่

ให้บริการ รับสั่งผลิตงานตามแบบ พร้อมติดตั้ง รวมถึงการขนย้าย จัดส่งชิ้นผลงานถึงหน้างานลูกค้า ควบคุมการทำงานทุกขั้นตอน โดยทีมวิศวกรเฉพาะทาง และช่างฝีมือผู้มากประสบการณ์ ร่วม 150 คน ที่ได้รับการอบรมและได้ใบรับรองการติดตั้งงานในที่สูงทุกคน เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานโรงงาน บริการครบ จบงานที่เราที่เดียว ลูกค้าประทับใจในคุณภาพของผลงานที่ได้รับ 

งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และ Oil Flushing 

การทำงานบนพื้นฐานหลักการทางวิศวกรรมเครื่องกล โดยทีมงานที่มีองค์ความรู้เฉพาะทาง ให้บริการตั้งแต่ขนชิ้นผลงานกลับมาซ่อมที่โรงงานแฟบเหล็ก ระยอง

  • ถอดชิ้นส่วนแต่ละชิ้นออก เพื่อตรวจสอบการชำรุดเสียหาย และทำการซ่อมแซมแต่ละจุดอย่างละเอียดรอบครอบให้มากที่สุด 
  • หากตรวจพบว่าเครื่องจักรชำรุดเสียหายเกินกว่าการซ่อมแซมได้แล้วนั้น ก็ทำการเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนนั้นๆ เป็นตัวใหม่ เพื่อให้เครื่องจักรกลับมามีสภาพใช้งานได้ตามปกติ
  • เมื่อทำการซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องจักรเรียบร้อยแล้ว นำมาประกอบ และทดสอบการใช้งานให้สมบูรณ์พร้อมใช้งาน ก่อนส่งมอบงานคืนให้กลับลูกค้า
  • จัดส่งเครื่องจักรพร้อมติดตั้งหน้างาน และตรวจเช็คความเรียบร้อยพร้อมใช้งานอีกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าและเรามั่นใจในคุณภาพงานที่ได้รับบริการ 

รับงานแฟบด่วน งานแต่ละชิ้น ลูกค้าสามารถเข้ามาพูดคุย ทำข้อตกลงกำหนดระยะเวลาในการผลิต พร้อมติดตั้ง โดยเราสามารถยืดหยุ่นจัดสรรทีมทำงานพร้อมอุปกรณ์ เพราะเรื่องของเวลาเป็นข้อจำกัดกับทุกสิ่ง มอบให้เราจัดการปัญหายุ่งยากต่างๆนี้ การประสานงานให้สอดคล้องกับบริบท ข้อกำหนดของแต่ละบริษัท โรงงาน ที่แตกต่าง แต่ไม่เกินความสามรถเราจัดการให้ครบ จบทุกขั้นตอน

รับผลิต ติดตั้ง และซ่อมบำรุง งานท่ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่